Tuesday, November 13, 2007

You make me smile

Jeg er blitt nominert av amylin (takk!).Jeg skal nominere 5 andre, og velger Galadriel, Tekopp, Silja og Pinneguri, og så sender jeg en over Atlanteren til Ruth.

I've been given a "You make me smile" by amylin, and I'm passing it on to five other bloggers.

1 comment:

Pinneguri said...

Takk for nominasjonen :D